Προφίλ

Η ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ υπάρχει στον χώρο της πλαστικής συσκευασίας από τα Ι956.

Η πολυετής πείρα της εταιρείας µας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμεµε τις υπηρεσίες µας µε
υπευθυνότητα, συνέπεια και ταχύτητα.

Η ποιότητα παίζει για ενός πρωταρχικό ρολό.

Τα προϊόντα µας κατασκευάζονται από παρθένο πολυαιθυλένιο, συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας.
Είναι ανακυκλούμενα και µη τοξικά και επίσης είναι πάντα συνοδευόμενα από το ανάλογο πιστοποιητικό
καταλληλότητας όταν αυτά προορίζονται για τρόφιµα.